Tietoa meistä

Degerö FBK – Laajasalon VPK on yksi Helsingin suurimmista sopimuspalokunnista.

Laajasalon VPK on perustettu vuonna 1913 ja se on yksi suurimmista Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen alaisuudessa toimivista sopimuspalokunnista. Tehtävämme on parantaa pääkaupungin yleisturvallisuutta tuottamalla laadukkaita palo- ja pelastusalan palveluita ja tarjota samalla jäsenistöllemme mielenkiintoinen ja haastava harrastus. Toimintamme perustuu puhtaasti vapaaehtoisuuteen.

Palokunnan toiminta jakautuu hälytys-, riskienhallinta- ja nuoriso-osastoihin. Hälytysosasto suorittaa pelastuslaitoksen kanssa solmitun sammutussopimuksen mukaisesti monipuolisia sammutus- ja pelastustehtäviä. Kun kutsu käy, keikalle lähdetään sopimuksen mukaisella vasteella ja yksiköillä vuoden jokaisena päivänä – ja yönä. Säännöllinen harjoittelu takaa, että kalusto ja taidot eivät pääse ruostumaan.


Nuoriso-osasto tarjoaa 10-16 -vuotiaille mielekästä ja hauskaa harrastustoimintaa palokuntaympäristössä. Innokkaimmat nuoriso-osastossa mukana olleet jatkavat 16-vuotta täytettyään hälytysosaston toimintaan. Riskienhallintaosasto vastaa palokunnan turvallisuusviestinnästä eli paloturvallisuuteen liittyvän tiedon jakamisesta ja turvallisuusoppituntien sekä alkusammutusharjoitusten järjestämisestä kaupunkilaisille. Riskienhallintaosasto kehittää myös oman jäsenistömme valmiuksia arjen turvallisuuden kouluttamiseen.

Laajasalon VPK:n kalusto

HE741

Sammutusyksikkö

HE743

Säiliöyksikkö

HE747

Miehistönkuljetusyksikkö

HE7452

Tukiyksikkö

Laajasalon VPK:n toteuttama riskienhallinta

Sammutus- ja pelastustoiminnan ohella olemme kehittämässä Helsingin yleisturvallisuutta myös riskienhallinnan keinoin. Riskienhallinnan tapahtumissa lisätään helsinkiläisten arjen turvallisuustietoja ja -taitoja sekä koulutetaan toimintaa onnettomuustilanteissa.


Esimerkkejä järjestämistämme riskienhallinnan tapahtumista:


  • Paloautoesittely: pelastusyksikön kalustoesittely ja turvallisuuskysymyksiin vastaaminen yleisötapahtumassa tai esimerkiksi lähialueen päiväkodissa


  • Poistumisharjoitus: asiantuntijana toimiminen esimerkiksi koulussa järjestettävässä rakennuksen paloturvallisuuteen liittyvässä poistumisharjoituksessa


  • Alkusammutuskoulutus: esimerkiksi taloyhtiön asukkaille tai harrastekerhon jäsenille järjestetty alkusammutusharjoitus käsisammuttimella ja sammutuspeitteellä


  • Taloyhtiön itsearvioinnin tukeminen: asuintalon hallituksen tai turvallisuushenkilöstön tukeminen lakisääteisessä pelastussuunnittelussa esimerkiksi taloyhtiössä järjestettävän turvallisuuskävelyn avulla


  • Luento paloturvallisuudesta: esimerkiksi taloyhtiön asukkaille yhtiökokouksen yhteydessä tai harrastekerhon jäsenille järjestetty luento paloturvallisuudesta sekä vastauksia turvallisuusaiheisiin kysymyksiin.



Tapahtumat ovat asiakkaalle maksuttomia.

Ota yhteyttä, niin sovitaan yhteistä turvallisuutta lisäävä koulutus!


Lisätietoja antaa riskienhallinnasta vastaava Sakari Wikholm.

Sähköpostiosoite: tuvi@laajasalonvpk.fi

Laajasalon VPK:n työsuoritteet

Laajasalon VPK tekee kalustollaan myös erilaisia työsuoritteita toiminnan tukemiseksi (pl. puunkaato ja muutot) korvausta vastaan.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisätietoja palokunnan päällikkö Mikko Takaselta.

Sähköpostiosoite: paallikko@laajasalonvpk.fi

Puh: 050 3323 879